W związku z planowanym zakupem artykułów przemysłowych oraz środków czystości proszę o przedstawienie oferty cenowej na artykuły w asortymentach i ilościach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.
W załączeniu przesyłamy również projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
Oferty prosimy składać do dnia 14.02.2012 r. do godz. 1000  ( e-mail, bądź fax na adres j/w.). 

 

Zaproszenie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2