W związku z planowanym zakupem artykułów piśmienniczych, materiałów biurowych oraz papieru ksero proszę o przedstawienie oferty cenowej na artykuły w asortymentach i ilościach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.
W załączeniu przesyłamy również projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
Oferty prosimy składać do dnia 07.02.2013 r. do godz. 1000  (na adres e-mail: zsp1busko6@wp.pl).

 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2