POWIATOWY OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA
 I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W BUSKU-ZDROJU

- jednostka organizacyjna, funkcjonuje w ramach ZSP1, powołana do prowadzenia szkolenia zawodowego dla uczniów (pracowników młodocianych) zasadniczych szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego