Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

"Szkoła jest naszym paszportem na przyszłość, ponieważ jutro należy do tych,
którzy przygotowują się do stawienia temu czoła."

Klasa I w