WAŻNE  Do wszystkich!
Zgodnie z poleceniem Pana Ministra Pawła Szefernakera oraz zaleceniem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego)
proszę o wejście na stronę:

 https://www.gov.pl/attachment/4150cb85-5706-478b-9681-8c7943613066

 i zapamiętanie informacji tam zawartych.

   Masz problem? Możesz uzyskać poradę Pedagoga.
Szczegóły na stronie
Pedagog dla młodzieży

                         Dyżur Pedagoga