Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 Biblioteka szkolna 10.06.2022r podsumowała rywalizację klas ZSP w konkursie czytelniczym. Najwyższy wynik uzyskała  klasa II Bp.

Serdecznie gratulujemy!!!