Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 Egzaminy potwierdzające kwalifikacje

w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

odbyły się w dniach 9-12 stycznia 2023 r.

Egzamin pisemny - zdawalność 100%.

Wyniki egzaminu praktycznego pod koniec marca.