Technikum Nr 1

Zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 31.12.1965 roku  przy istniejącej Zasadniczej Szkole Zawodowej otwarto Technikum Ekonomiczne. Nauka w technikum trwa cztery lata, szkoła kończy się maturą i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

 Kierunki kształcenia:

- ekonomiczny,
- hotelarski,
- żywienia i usług gastronomicznych.

 

Technik ekonomista:

- sporządza typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw,
- ewidencjonuje i analizuje operacje gospodarcze,
- prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi.

Zawody dostępne dla posiadacza dyplomu w tym kierunku:

-technik ekonomista,

-urzędnik podatkowy,

-urzędnik ubezpieczeń społecznych,

-sekretarka,

-agent celny,

-spedytor,

-pośrednik pracy.         

                        

 Technik hotelarstwa:

- stosuje przepisy prawa dotyczące usług hotelarskich,
- stosuje zasady i instrumenty marketingu w działalności hotelarskiej,
- obsługuje gościa hotelowego na różnych stanowiskach pracy,
- organizuje usługi turystyczne, rekreacyjne, kulturalne, gastronomiczne, okolicznościowe oraz konferencje i kongresy,
- stosuje różne formy obsługi konsumenta,
sporządza dokumentację księgową i sprawozdania finansowe.

Zawody dostępne dla posiadacza dyplomu w tym kierunku:

-technik hotelarstwa,

-organizator usług cateringowych,

-sekretarka,

-pracownik biurowy,

-kasjer walutowy,

-pracownik biura podróży,

-pracownik informacji turystycznej,

-recepcjonista/recepcjonistka,

-steward/stewardessa,

-pilot wycieczek,

-przewodnik turystyczny górski,

-przewodnik turystyczny miejski,

-przewodnik turystyczny terenowy,

-inspektor piętra hotelowego,

-bufetowy (barman),

 -pokojowa. 

  Technik żywienia i usług gastronomicznych:

- dobiera surowce, sporządza, dekoruje i ocenia jakość potraw,
- planuje, organizuje i nadzoruje proces produkcji potraw zgodnie z normami i systemami zapewnienia jakości oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności,
- opracowuje oraz oceniać jadłospisy,
- obsługuje konsumentów,
- urządza wnętrza obiektów zbiorowego żywienia i zakwaterowania.

Zawody dostępne dla posiadacza dyplomu w tym kierunku:

-technik żywienia i gospodarstwa domowego,
-organizator usług cateringowych.

 A ponadto zatrudnienie  można znaleźć we wszystkich typach zakładów gastronomicznych: restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki, itp. oraz można prowadzić własną działalność gospodarczą.