Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Znalezione obrazy dla zapytania gify z okazji dnia kobiet

 

Międzynarodowy Dzień Kobiet: spojrzenie w przeszłość

Międzynarodowy Dzień Kobiet jest obchodzony w wielu państwach całego świata. Tego dnia uznawane są zasługi wszystkich kobiet bez względu na podziały narodowościowe, etniczne, językowe, kulturowe, gospodarcze czy polityczne. Jest to okazja, by spojrzeć wstecz na zmagania i dokonania z przeszłości, a co ważniejsze, by spojrzeć w przyszłość.

1909 r.  Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych. Zostały one wyznaczone przez Socjalistyczną Partię Ameryki dla upamiętnienia strajku pracowników przemysłu odzieżowego w 1908 r. w Nowym Jorku. Wtedy kobiety protestowały przeciwko złym warunkom pracy.

1910 r. Międzynarodówka Socjalistyczna ustanowiła Dzień Kobiet, który nabrał charakteru międzynarodowego. Dzień ten służył krzewieniu idei praw kobiet oraz budowaniu społecznego wsparcia dla powszechnych praw wyborczych dla kobiet  oraz zaprzestania dyskryminacji w miejscu pracy.

Podpisana w 1945 roku Karta Narodów Zjednoczonych była pierwszym międzynarodowym dokumentem potwierdzającym zasadę równości kobiet i mężczyzn.   

Rok 1975 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Kobiet. W tym roku po raz pierwszy obchodzono na świecie Międzynarodowy Dzień Kobiet (8 marca). Dwa lata później, Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję, na mocy której Dzień Praw Kobiet i Pokoju na Świecie mógł być obchodzony w dowolnie wybranym przez Państwa Członkowskie, zgodnie z tradycją danego kraju.    

"Dlatego u nas w taki dzień, wszystkie smutki idą w cień",
a ja, w imieniu wszystkich Panów, życzę wszystkim Paniom: dużo zdrowia i radości, szczęścia w życiu i miłości, spełnienia wszystkich marzeń, byście zawsze były doceniane
i
uśmiechnięte nie tylko w dniu swojego święta.

Uczennicom, życzę samych najwyższych ocen
oraz sympatycznych sympatii.

 DYREKTOR