Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

2 V 2021

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, czternaście lat temu ustanowiony został na dzień 2 maja.  
Foto: Shutterstock                                                                                        Flaga Rzeczypospolitej Polskiej 

Flaga Polski i jej barwy

Flagą Polski w obecnym kształcie, według ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej i proporcji 5:8.

Barwy flagi złożone z dwóch poziomych pasów: białego oraz czerwonego są odwzorowaniem kolorystyki godła państwowego, który stanowi orzeł biały na czerwonym polu. Zgodnie z zasadami heraldyki pas górny reprezentuje białego orła, a dolny czerwone pole tarczy herbowej.
Kolory te według symboliki używanej w heraldyce mają następujące znaczenie:
- Koloru białego używa się w heraldyce jako reprezentację srebra. Oznacza on także wodę, a w zakresie wartości duchowych czystość i niepokalanie.
- Kolor czerwony jest symbolem ognia i krwi, a z cnót oznacza odwagę i waleczność.