Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 

"Służenie ludziom wymaga godności i inteligencji,

ale pamietaj, mimo że im służysz,  nie jesteś ich sługą".

cytat z filmu" Pokojówka na Mathattanie"

 

 Witamy na stronie klasy II h

1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.

Zespół klasowy pozostał w niezmienionym składzie.

 

Skład Samorządu klasowego  w bieżącym roku szkolnym:

Przewodniczący : Ignacy Starczyński

Zastępca przewodniczacego: Kinga Bartos

Menadżerki klasy: Amelia Przeniosło i Agata Sagan

 

 Wydarzenia - rok szkolny 2020/2021