Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Szkoła przystąpiła do projektu "Lekcja o Funduszach Europejskiach VII" , której organiazatorem jest

 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Tegoroczna edycja projektu poświęcona jest zagadnieniom rozwoju lokalnego. Uczniowie poprzez grę planszową i materiały edukacyjne zrozumieją czym jest zaangażowanie mieszkańców w rozwój miejscowości i skąd brać środki na finansowanie pomysłów, które zmieniają lokalną przestrzeń. Zapoznają się również z wieloma zagadnieniami dotyczącymi Funduszy Europejskich. Dowiedzą się także o dedykowanym wsparciu, jakim zostanie objęty makroregion w latach 2021-2027, tj. o nowym programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.
Idea akcji opiera się na szczegółowo zaprojektowanych scenariuszach zajęć i materiałach dydaktycznych. Nasza placówka otrzymała pakiet materiałów dydaktycznych: broszury, upominki dla uczniów, gry planszowe, a także konspekt lekcji, na podstawie których przeprowadzone zostaną ciekawe i niekonwencjonalne zajęcia.
Po zrealizowanych lekcjach, nauczyciele wraz z uczniami będą mogli wziąć udział w konkursie pn. „PROJEKT: SZKOŁA!” i zgłosić swój pomysł na nowe inwestycje w lokalnej przestrzeni. Dla autorów najciekawszych prac,  organizatorzy przewidzieli wartościowe nagrody, które będą wspierać edukację w szkołach.
 
W klasie  3h Lekcje o Funduszach Europejskich odbyły się 24 października 2022r.
 
 
 
Na pierwszej lekcji młodzież zapoznała sie z informacjami na temat roli Funduszy Europejskich w środowisku lokalnym.
Poprzez udział w grze planszowej każdy uczeń mógł poczuc się "burmistrzem",który opracowuje strategię rozwoju swojego miasta, angażuje mieszkańców do jej realizacji, dba o zrównoważony rozwój regionu, wie skąd pozyskiwać fundusze
 
W klasie 3A Lekcja o Funduszach Europejskich odbyła się 3 listopada 2022r.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
W klasie 3B Lekcja o Funduszach Europejskich odbyła się 3 listopada 2022r.
 

  

  

 

Więcej informacji o projekcie: www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja