Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

23 czerwca 2023r. odbyło się Uroczyste  zakończenie roku szkolnego 2022/23.

To był przełomowy rok szkolny . 

W styczniu przystępowaliśmy do pierwszego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Częśc teoretyczną zdali wszyscy, 90% zdało egzamn praktyczny, a zatem częściowo mamy już zawód.

W klasyfikacji końcowej Patrycja Kunat uzyskała najwyższą średnią ocen 

a Weronika Prędka najwyższą frekwencję.

Gratulujemy!!!

Mamy nadzieję, że podczas wakacji zregenerujemy swoje siły

i ze świeżą energią rozpoczniemy naukę w klasie IV.

A tymczasem życzymy wszystkim......