Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 W bieżącym roku szkolnym 2022/23 druga połowa października była dla uczniów klas hotelarskich prawdziwym maratonem olimpijskim.

Uczniowie klas IV hotelarskich pod kierunkiem Pani  Małgorzaty Gil uczestniczyli w:

  • XIV Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej   
Tegoroczny tytuł przewodni: Turystyka odpowiedzialna
Organizowanej przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy
 
 
 
  • Oraz w I edycji Olimpiady Umiejętności Hotelarskich
Pod hasłem : Kompetencje społeczne kluczem do przyszłości w hotelarstwie
 
 
Organizowanej przez Szkołę Główną Handlową                                
   
 
Główne cele udziału w olimpiadach to:
  1. Rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, zatwierdzonej przez Ministra Edukacji,
  2. Kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów klas hotelarskich,
  3. Podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach hotelarskich.
  4. Motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach hotelarsko-turystycznych szkół wyższych,
  5. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
  6. Stworzenie dla młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań,
  7. Prowadzenie współzawodnictwa miedzy szkołami,
  8. Integracja środowiska hotelarskiego.