Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 "Zawsze idź przez życie tak, jakbyś miał coś nowego do nauczenia się, a tak się stanie..." - Venon HowardWitamy na stronie klasy III Bp

_____________________________________ 

SAMORZĄD KLASOWY:

Przewodnicząca: Monika Laska

Zastępca przew.: Mikołaj Kurzacz, Ernest Brutkowski

Skarbnik: Oliwia Kwas

________________________________

Więcej o nas tutaj:  I B - 2020  II B - 2021