Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

"Zawsze idź przez życie tak, jakbyś miał coś nowego do nauczenia się, a tak się stanie..."

- Vernon Howard

 Witamy na stronie klasy II Bp

_____________________________________

SAMORZĄD KLASOWY: 

Przewodnicząca: Giulia Gruchała

   Zastępca przew.: Ernest Brutkowski, Oliwia Kwas

  Skarbnik: Ola Lubacha
________________________________

Więcej o nas tutaj: I B - 2020