Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Ruszyła XX Jubileuszowa kwesta na cmentarzu przy ulicy Langiewicza w Busku-Zdroju. Przez dwa dni 1 i 2 listopada zbierane były pieniądze na renowację nagrobków.

Datki  pozwolą sfinansować prace prowadzone systematycznie przez Towarzystwo Miłośników Buska. W tym roku na odnowę nagrobku Jadwigi Kaczorowskiej matki ostatniego prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego oraz Władysława Wójcika i jego dwóch Druhów Bohaterów II Wojny Światowej.

Pierwsza Buska Drużyna Wędrownicza im. Zdzisława Zemły z naszej szkoły wraz z dh Mirosławą Gajdą i dh Iwoną Kąkol aktywnie włączyła się w kwestę.

Pomimo zimna harcerki dzielnie zbierały datki.

 

Również Starosta Buski Jerzy Kolarz wspierał działania harcerzy.