Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 Kopenikowa odsłona popularnego wówczas trendu młodzieżowego, czyli Dnia bez plecaka.

Uczniowie udowodnili że plecak, czy torba to nie jedyna z ich możliwości. Na sugestię naszego SU Kopernik dołączył do ogólnopolskiego trendu, który polegał na jak najkreatywniejszym zastąpieniem swojego plecaka. Nasza klasa nie mogła odpuścić udziału w zabawie!