Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 ◎•°•✿❀✿•°•◎

Podczas wizyty roboczej 7 grudnia w hotelu Tęczowy Młyn w Kielcach mieliśmy okazję poznać pracę różnych
działów hotelowych oraz dowiedzieć się ciekawych informacji o funkcjonowaniu hotelu biznesowego,
obsługującego uczestników Targów Kielce. Wspólne oglądnie filmu pt.”Święta inaczej” było okazją do
integracji zespołu klasowego.