Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

◎•°•✿❀✿•°•◎

 13 grudnia uczniowie naszej klasy należący do Szkolnego Klubu Europejskiego przygotowali i poprowadzili Bożonarodzeniowy Turniej Europejski .Uczestnicy przygotowali się wcześniej do kilku konkurencji obejmujących wiedzę o zwyczajach i tradycjach adwentowo-bożonarodzeniowych wybranych krajów europejskich. Turniej ten przybliżył wszystkim tradycje krajów UE a jednocześnie miał za zadanie wzmocnienie poczucia jedności europejskiej. Jury oceniało skrupulatnie wszystkie konkurencje, wszyscy prezentowali się wspaniale.