Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów posiadających opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

II OKRES ROKU SZKOLNEGO 2017/18

JĘZYK POLSKI

Data

Prowadząca

25.01.2018 g. 13:50, s.2

Aneta Wójcikiewicz

29.01.2018 g. 13:50, s.6

Izabela Kasperek

06.02.2018 g.13:50, s.9

Justyna Szumilas

26.02.2018 g.13:50, s.1

Angelika Bilewska

22.02.2018 g. 13:50 , s.5

Katarzyna Majcher

01.03.2018 g. 13:50 , 2

Aneta Wójcikiewicz

05.03.2018 g. 13:50, s.6

Izabela Kasperek

13.03.2018 g. 13:50, s.9

Justyna Szumilas

19.03.2018 g. 13:50,s. 1

Angelika Bilewska

29.03.2018 g. 13:50 , s.5

Katarzyna Majcher

05.04.2018 g. 13:50 , s.2

Aneta Wójcikiewicz

09.04.2018 g. 13:50, s.6

Izabela Kasperek

17.04.2018 g. 13:50 ,s.9

Justyna Szumilas

23.04.2018 g. 13:50 , s.1

Angelika Bilewska

10.05.2018 g. 13:50 , s.5

Katarzyna Majcher

17.05.2018 g. 13:50 , s.2

Aneta Wójcikiewicz

21.05.2018 g. 13:50, s.6

Izabela Kasperek

29.05.2018 g. 13:50 , s.9

Justyna Szumilas

04.06.2018 g. 13:50 , s.1

Angelika Bilewska

14.06.2018 g. 13:50, s.5

Katarzyna Majcher

 

MATEMATYKA

PONIEDZIAŁEK   13.00 – 13.45  sala 15 – prowadząca: Maria Drożdżowska

WTOREK   13.45 – 14.30  sala 8 – prowadząca: Ewa Kozłowska

WTOREK   13.50 – 14.35  sala 22 – prowadząca: Aneta Prucnal (zajęcia dla maturzystów – p. rozszerz)

CZWARTEK 13.50 – 14.35   sala 16 – prowadząca: Monika Wesołowska

JĘZYK ANGIELSKI

PONIEDZIAŁEK   13.50 – 14.35   sala 10 – prowadząca: Małgorzata Piwońska  (Liceum Ogólnokształcące)

PONIEDZIAŁEK    13.00 -  13.45   sala 18 – prowadzący: Michał Siekierski  (Technikum i Szkoła Branżowa)

 

 

BIESZCZADY- WYCIECZKA ZA FREKWENCJĘ 2015 

Kraków - w nagrodę

Wycieczka w nagrodę - Ojcowski Park Narodowy

Wycieczka za frekwencję klasy IB  -  Inwałd 2013

KONKURS  NA  NAJWYŻSZĄ  FREKWENCJĘ 
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 uczestniczą 
w konkursie na najwyższą frekwencję.
 1.      Za wysoką frekwencję klasa może otrzymać nagrodę                       w formie dofinansowania do wycieczki:
a)  (dotyczy Technikum i LO):
-         za najwyższą frekwencję uzyskaną w miesiącach IX – I,
 (zwrot kosztów wynajęcia autokaru na 1 dniową wycieczkę – do 300 km.),
-         za najwyższą frekwencję uzyskaną w miesiącach II – V  - jw.,
          b) (dotyczy ZSZ)
               -          za najwyższą frekwencję uzyskaną w miesiącach IX – V
                                 uwaga:  frekwencja nie może być niższa niż 90%,
          c) (dotyczy wszystkich uczniów ZSP1)
               - za 100% frekwencję uzyskaną w miesiącach IX – V  dla uczniów klas, które nie otrzymały w/w nagrody. 
2.     Za niską frekwencję uczeń pełnoletni może być skreślony z listy uczniów.
Frekwencja 60% (liczona po upływie miesiąca lub narastająco od początku roku  szkolnego jest podstawą do ostrzeżenia o skreśleniu z listy uczniów). Ostrzeżenie o skreśleniu z listy, nie dotyczy uczniów przebywających na zwolnieniach lekarskich.
Frekwencja 50% skutkuje skreśleniem z listy uczniów.
Jeżeli uczeń w danym dniu był obecny w szkole, a następnie samowolnie opuścił zgodne z planem dnia zajęcia lekcyjne, to nie ma możliwości usprawiedliwienia w ten sposób opuszczonych godzin.

3.     Za niską frekwencję uczeń niepełnoletni może zostać ukarany zgodnie z Regulaminem Nagradzania i Karania uczniów ZSP1.
Frekwencja 50% - liczona po upływie miesiąca lub narastająco od początku roku  szkolnego jest podstawą do skierowania wniosku do właściwego urzędu gminy lub do sądu rodzinnego o wyciągnięcie konsekwencji wobec rodziców  ucznia.
 Nieobecności usprawiedliwiamy w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły.
Jeżeli uczeń w danym dniu był obecny w szkole, a następnie samowolnie opuścił, zgodne z planem dnia, zajęcia lekcyjne, to nie ma możliwości usprawiedliwienia opuszczonych w ten sposób godzin.
UWAGA!

Szczegółowa frekwencja  wszystkich klas za poszczególne miesiące umieszczana jest na tablicy ogłoszeń na parterze szkoły.

Wyniki konkursu
w I półroczu 2017/18  

 WRZESIEŃ

III Liceum Ogólnokształcące  - kl.IB,  frekwencja - 96,36%

Technikum Nr 1 - Kl. IIe, frekwencja - 97,83%

Szkoła Branżowa - kl.I bw, frekwencja - 91,90%

PAŹDZIERNIK

 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - kl. IB, frekwencja - 94,98%

TECHNIKUM - kl. IIe, frekwencja - 96,04%

SZKOŁA BRANŻOWA - kl. I bw, frekwencja - 88,96%

LISTOPAD

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - IB, frekwencja -94,65%

TECHNIKUM - kl.IIe, frekwencja - 95,67%

SZKOŁA BRANŻOWA - kl. I bw, frekwencja - 90,77%

 GRUDZIEŃ

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - kl. IB, frekwencja  łączna za 4 miesiące - 94,29%

TECHNIKUM - kl. IIe, frekwencja łączna za 4 miesiące - 96,89%

SZKOŁA BRANŻOWA - kl. Ibw, frekwencja łączna za 4 miesiące - 90,90%

STYCZEŃ

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - kl.IC, frekwencja -88,05%

TECHNIKUM - kl.IIe, frekwencja -93,31%

SZKOŁA BRANŻOWA - kl. Ibw, frekwencja - 82,84%

 Podsumowanie konkursu
za I okres 2017/18

W Konkursie na Najwyższą Frekwencję zwyciężyły następujące klasy:

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - kl IB, łączna frekwencja klasy za 5 mięsiecy - 92,88%

TECHNIKUM NR 1 - kl.IIe, łączna frekwencja klasy za 5 miesięcy - 96,18%

Gratulujemy nagrody - wycieczki!!!

WYNIKI KONKURSU NA NAJWYŻSZĄ FREKWENCJĘ W II OKRESIE 2017/18

Klasy z najwyższą frekwencją w każdej ze szkół:

LUTY

III Liceum Ogólnokształcące - kl. IA - 86,61%

Technikum Nr 1 - kl. IIIe - 89,53%

Szkoła Branżowa - kl. Iw - 81,48%

 MARZEC

III Liceum Ogólnokształcące - kl. IC- 85,17%

Technikum Nr 1 - kl. IIe - 93,15%

Szkoła Branżowa - kl. IIw - 85,43%

KWIECIEŃ

III Liceum Ogólnokształcące - kl. IC- 89,97%

Technikum Nr 1 - kl. IIe - 92,26%

Szkoła Branżowa - kl. IIw - 84,79%