Nic bardziej nie wzmacnia

człowieka, jak okazane mu

zaufanie.

Adolf Harnack

W dniu 28 września 2017 roku pojechaliśmy na wycieczkę integracyjną. Na początek odwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach. Następnym punktem programu był zamek w Chęcinach, gdzie zapoznaliśmy się z historią zamku, mieliśmy okazję pokonać 112 schodków na wieżę zamkową. Niektórzy z nas oddawali się średniowiecznym torturom, walczyli na miecze lub  po prostu podziwiali widoki. Na koniec zawitaliśmy do Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu koło Chęcin. Zwiedziliśmy interaktywną wystawę dedykowaną człowiekowi oraz procesom biologicznym zachodzącym w ludzkim organizmie. Sprawdzaliśmy swoją sprawność umysłową i fizyczną. Mieliśmy okazję współpracować, współzawodniczyć, bawić się.