Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 Sukces Buskich  Ekonomistów na  Mistrzostwach Ekonomicznych     w Kielcach !!! 

15 marca 2019 roku w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach odbyły się I Mistrzostwa Ekonomiczne. W olimpiadzie uczestniczyło 13 szkół
z naszego województwa. Trzeba się było wykazać  wysoką wiedzą
z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości, podatków, marketingu
i aktualnych przepisów podatkowych.

Mimo bardzo wysokiego poziomu, dwie uczennice z naszej szkoły znalazły się w finale osiągając: 

III miejsce - Izabela Sytek - klasa III Technikum Ekonomiczne i  

IV miejsce - Ola Kuźnia - klasa I -Technikum Ekonomiczne. 

Otrzymały dyplomy i honorowe indeksy. Finalistki zostały obdarowane również nagrodami  rzeczowymi  oraz wyjazdem  do Centrum Pieniądza w Warszawie z opiekunem Teodozją  Plebańczyk.

 

 Izabela Sytek odbiera nagrody. 


Ola Kuźnia odbiera dyplom i nagrodę.

 Gratulujemy!