77 ROCZNICA POWSTANIA

POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

  
 Znalezione obrazy dla zapytania polskie państwo podziemne
27 września obchodzimy 77 rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Jest to niezwykle ważna data dla historii wolnej Polski.
Polskie Państwo Podziemne czyli tajne struktury państwa polskiego. Istniało w czasie II wojny światowej oraz podlegało Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.
W nocy z 26 na 27 września 1939 roku w oblężonej Warszawie powstała konspiracyjna organizacja wojskowa: Służba Zwycięstwu Polski, mająca prowadzić walkę przeciw okupantom. 13 listopada tego samego roku została ona przekształcona w Związek Walki Zbrojnej. 14 lutego 1942 roku generał Władysław Sikorski przekształcił ZWZ w Armię Krajową (AK). Utworzenie AK miało służyć scaleniu wszystkich grup wojskowych w jedną organizację.Znalezione obrazy dla zapytania polska walcząca plakat

Główne zadanie Armii Krajowej polegało na gromadzeniu sił do uderzenia w chwili załamania się pozycji niemieckich. Akcje zbrojne prowadziły bowiem do okrutnych represji – hitlerowcy rozstrzeliwali kilkudziesięciu Polaków za każdego zabitego Niemca. Dopiero pod koniec 1942 roku AK nasiliła działalność atakowała, niemieckie posterunki, wykolejała transporty wojskowe przeznaczone na front wschodni, wysadzała mosty, odbijała więźniów.

Znalezione obrazy dla zapytania polska walcząca plakat
W czasie okupacji działały podziemne szkoły. Tajna Organizacja Nauczycielska zapewniała im kadrę oraz przygotowywała i rozprowadzała podręczniki. Podziemne wyższe uczelnie kształciły polonistów, historyków, matematyków, lekarzy. W czasie wojny, studia ukończyło prawie 10 tysięcy studentów.

Największymi działaniami wojskowymi podjętymi przez AK było powstanie warszawskie, i akcja „Burza” czyli operacja wojskowa zorganizowana i podjęta przeciw wojskom niemieckim w końcowej fazie okupacji niemieckiej, prowadzona w granicach  II Rzeczypospolitej.

                                                                                                        Katarzyna Pietruszka II A