„Biblijne zmagania„

Młodzi bibliści uczestniczyli 18 lutego 2017 r.
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Busku Zdroju 
XXII  DIECEZJALNYM KONKURSIE BIBLIJNYM
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW 2016/2017 na etapie  rejonowym
 
Zakres materiału obejmował :
dla szkoły podstawowej IV-VI: listy więzienne św. Pawła do: Filipian, Efezjan, Kolosan, Filemona
dla gimnazjum: listy ewangeliczne św. Pawła do: Rzymian, Galatów, 1 i 2 do Tesaloniczan
 
Celem  konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do pogłębienia znajomości Pisma Świętego oraz propagowanie wartości moralno-etycznych zawartych w Biblii. Wytrwała praca z uczniami dała sukces dla Katechetów, których uczniowie uzyskali powyżej 75% maksymalnej liczby punktów i zakwalifikowali się do etapu diecezjalnego.
Gratulujemy Uczniom i Rodzicom ,którzy wspierali zainteresowanie biblijne swoich dzieci i młodzieży.
 
s. Chrystiana Budzyńska