Egzaminy zawodowe, styczeń 2017
Styczeń to miesiąc, w którym odbywają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla uczniów klas czwartych technikum.


Przedstawiciele z sal egzaminacyjnych odbierają od przewodniczącego - dyrektora szkoły,

publicznie przeliczają arkusze egzaminacyjne

i przekazują uczniom w salach egzaminacyjnych. Klasa IVh w sali nr 1.

Uczniowie klasy IVg w sali nr 8.

Uczniowie klasy IVe w sali nr 6.W sali nr 3 uczniowie klasy IVe.

24 styczeń 2017r. to dzień części praktycznej egzaminów dla ekonomistów.

Egzaminy praktyczne to egzaminy z wykorzystaniem komputerów.

 
Przekazanie  przez Dyrektora i sprawdzenie przez uczniów zadań egzaminacyjnych to podstawowa czynność przed rozpoczęciem egzaminu. 

Pamiątkowa fotka ...i do pracy. Aby zdać egzamin praktyczny należy uzyskać 75% punktów.

Życzymy powodzenia ...i równie dobrych humorów w marcu (przy odbiorze wyników egzaminów).

                               Wyniki egzaminów:
- klasa IVe (kier. ekonomiczny) - zdało 70%   (21/30)
- klasa IVg (kier. żywienia i usług gastronomicznych) - zdało 67%   (16/24)
- klasa IVh (kier. hotelarski) - zdało 95%   (19/20).

Technikum Nr 1 - ogółem zdało 76% (choć znacznie powyżej średniej krajowej, to mogłoby być lepiej).