"NOE" - program profilaktyczny

W dniu 27 września uczniowie klas drugich, w dwóch turach, uczestniczyli w programie profilaktycznym "NOE". Program ten, organizowany w naszej szkole od kilkunastu lat, cieszy się niezmiennym zainteresowaniem i wywołuje duże emocje. Niewątpliwie jest to zasługą realizatorów programu profilaktyków, terapeutów uzależnień z Kielc - pani Agnieszki Nehrebeckiej i pana Artura Nehrebeckiego. Podstawowym celem programu jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. "Prawda, miłość, wolność" to wartości, które stanowią temat przewodni programu i są mocno akcentowane. Kulminacyjnym i najbardziej poruszającym momentem w trakcie spotkania było świadectwo trzeźwego alkoholika.

Dlaczego warto brać udział w programie NOE?

Dlatego, że:

- dostarcza podstawowych wiadomości o uzależnieniu od alkoholu, współuzaleznieniu dzieci żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym,

- uczy umiejętności radzenia sobie z naciskiem grupowym (sztuki odmawiania),

- ukazuje atrakcyjne aspekty zdrowego stylu życia,

- informuje o pomocy dla osób z problemem alkoholowym.