KORDIAN

Nowatorskie propagowanie czytelnictwa.

Coraz trudniej dziś jest przekonać młodzież do czytania książek nawet lektur co zauważyło MEN i ujęło w Podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 w następującym brzmieniu: "Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży". Widząc ten problem nauczyciele języka polskiego podjęli się realizacji projektu popularyzacji czytelnictwa wśród młodzieży. Jego głównym założeniem jest popularyzowanie czytelnictwa i integrowanie społeczności szkolnej. Pokazanie, że poprzez zabawę w teatr można lepiej poznać świat literatury.
     Projekt składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to wybór lektury i przygotowanie scenariusza filmowego.  Druga część to znalezienie właściwego pleneru, miejsca i nagranie fragmentów lektur. Nie chodzi o nagranie pełnometrażowego filmu lecz o nagranie krótkiego fragmentu, który ma zaintrygować  odbiorców i tym samym zachęcić do sięgnięcia po książkę.  Korzyści również powinni odnieść uczniowie - aktorzy, bowiem gra w sztuce wymaga szczegółowej analizy postaci, w którą się wcielają a tym samym zapoznania się z określoną literaturą a uczniowie z klubu Foto-Video ćwiczą umiejętności w produkcji filmowej. Dodatkowo, analiza treści lektur pod kątem ich wizualizacji pozwoli na odpowiednie przygotowanie się do egzaminu maturalnego.

Jako pierwszy do wizualizacji został wzięty KORDIAN. Dnia 4 kwietna, grupa młodzieży (Alicja Czyżowska, Alicja Zdral, Patryk Leszczyński, Ewa Jurecka, Sylwia Kostka, Wiktoria Chrobot) wraz z opiekunkami- panią Izabelą Kasperek i panią Katarzyną Majcher oraz panem Pawłem Krętem wybrali się do zamku z Szydłowie w celu nagrania fragmentu dzieła romantycznego artysty Juliusza Słowackiego pt. ,,Kordian''. Kilka wspólnie spędzonych godzin, było niezwykłym doświadczenie zarówno dla uczniów jak i opiekunów. Dzięki temu młodzież poczuła ducha epoki, zrozumiała sens sceny ,,Przygotowanie'' oraz rozwinęła swoje pasje aktorskie. Zapraszamy na niezwykłą opowieść o wpływie przerażających postaci na losy świata.

 
Zapraszamy do obejrzenia uczniowskiej produkcji - fragmentu KORDIANA.