23 marca 2017 roku  (czwartek) w sali nr 3 w godzinach 1120 – 1255  odbędzie się                           PANEL DYSKUSYJNY: 
„Niepodległość – patriotyzm. Model insurekcyjno–martyrologiczny i społeczno-gospodarczy"

Prowadzący: dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys oraz dr hab. prof. UJK Mariusz Nowak.

 

Tezy do dyskusji

Wprowadzenie

1.      Niepodległość a suwerenność -  pojęcie, istota, zakres, źródła.

2.       Patriotyzm – pojęcie, źródła patriotyzmu, przejawy i wyrazy patriotyzmu.

3.      Patriotyzm to nacjonalizm? Współczesna próba redefinicji pojęcia.

Rozwinięcie tematu

1.      Patriotyzm model insurekcyjno – martyrologiczny.

a)      Próba nakreślenia definicji

b)      Wydarzenia konstytuujące ten model: Insurekcja Kościuszkowska, Powstanie Listopadowe i Styczniowe, Legiony Polskie 1914, akcja „Burza”, powstanie warszawskie, tzw. niezłomni i wyklęci, zrywy tzw. wolnościowe 1956, 1970, 1981

c)      Konsekwencje i efekty tych zrywów.

d)     Świętowanie klęsk i co z tego wynika? Kształtowanie mentalności ginącego bohatera za wolność naszą i waszą.  

e)      Zwycięstwa oręża polskiego (1410, 1683, 1920) – celebracja czy zapomnienie?

2.      Model społeczno – gospodarczy

a)      Próba nakreślenia definicji

b)      Wydarzenia konstytuujące. Zdrada czy realizm-działalność gospodarczo-społeczna Druckiego – Lubeckiego i kompromis społeczny i polityczny A. Wielopolskiego.

c)      Działalność proniepodległościowa tzw. aktywistów w I wojnie światowej.

d)     Konsekwencje dla Polski i Polaków w/w działalności. 

Próba bilansu

1.      Porównanie zasadniczych cech dwu modeli.

2.      Korzyści i następstwa negatywne płynące z modelu insurekcyjno – martyrologicznego – bezpośrednie i długotrwałe

3.      Korzyści i następstwa negatywne płynące z modelu społeczno – gospodarczego– bezpośrednie i długotrwałe

"Niepodległość – patriotyzm” to temat przewodni panelu dyskusyjnego, który odbył się 23 marca 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju. Prowadzącymi debatę historyczną byli wykładowcy z Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach: prof. dr hab. Jerzy Gapys oraz prof. dr hab. Mariusz Nowak. Swą obecnością zaszczycił nas także żołnierz Armii Krajowej Pan Zenon Molisak. Jak podkreśliła to Pani Izabela Kasperek, jedna z osób uczestniczących w debacie, opowieść Pana Molisaka była świadectwem minionych, jakże ważnych dla historii Polski czasów. Nasz gość przedstawił wspomnienia z II wojny światowej, a jego narracja była darem przekazanym przez przeszłość dla przyszłości. Przedstawione przez Panią Kasperek obecne w polskiej literaturze wątki nurtu patriotyczno-martyrologicznego pomogły przypomnieć rolę polskiej literatury epoki romantyzmu     i pozytywizmu w utrzymaniu poczucia polskiej świadomości narodowej w czasach zaborów.

   Nie brakło w tej debacie również głosu osób, do których została skierowana, czyli uczniów ZSP Nr 1. Swoje stanowisko i ogólne postrzeganie patriotyzmu przez młodzież przedstawił przewodniczący Samorządu Szkolnego Edgar Kobos. Uczeń podkreślił także bardzo wyraźnie, że spora część młodzieży jest zainteresowana historią, a sam patriotyzm odgrywa w ich życiu szczególną rolę. Ważne jest także stwierdzenie młodego pokolenia, iż tożsamość narodowa nie jest w dzisiejszych czasach przeżytkiem, a bardziej wyzwaniem do patrzenia w przyszłość.

Wprowadzenie do właściwej dyskusji rozpoczęło się od wyjaśnienia przez profesora Jerzego Gapysa samej definicji niepodległości i współczesnego pojmowania suwerenności w świecie. Następnie goście z UJK ukazali to, w jaki sposób ewoluowało pojmowanie znaczenia słowa „patriotyzm” w czasach nowożytnych, aż do współczesności.

  Kluczową częścią owego spotkania była dyskusja. Uczniowie mieli szansę zapytać historyków     o nurtujące ich kwestie, które poruszone były w części wykładowej. Dzięki temu doświadczeniu pojawiło się kilka tez, a młodzież, wedle założenia panelu, sprowokowana została do refleksji nad historią i tym, co dzieje się we współczesnym świecie. Uczniowie podziękowali gościom za cenną lekcję historii i budujące, niecodzienne doświadczenie.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Izabelę Kasperek  i Mariusza Żabińskiego – nauczycieli ZSP Nr 1 w Busku-Zdroju

 

 

Reportaż z panelu dyskusyjnego

                      Dyrektor Szkoły Andrzej Bilewski rozpoczyna panel dyskusyjny             "Patriotyzm - Niepodległość"

Uczestnicy debaty: (od prawej), Dyrektor Szkoły Andzrzej Bilewski, prof. Mariusz Nowak,  prof. Jerzy Gapys, Zenon Molisak, Izabela Kasperek, Edgar Kobos                              oraz Mariusz Żabiński

Wystapienie prof. dr hab. Mariusza Nowaka z Instytutu Historii UJK

Wystąpienia prof. dr hab. Jerzego Gapysa są jak zawsze bardzo kontrowersyjne i wręcz zmuszają do rozpoczęcia dyskusji

Uczniowie słuchali wykładów z zainteresowaniem

 

 

Edgar Kobos dziękuję zaproszonym Gościom za wspólny udział w debacie patriotyczno - niepodległościowej

  Nie ważne ile lat nas dzieli, stanowimy jedną historię