VII Ogólnopolski Konkurs Historyczny

"Polskie więźniarki w Ravensbruck"

W piątek 14 września w Krakowie odbyła się uroczystość podsumowująca VII Ogólnopolski Konkurs Historyczny "Polskie więźniarki w Ravensbruck". Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w bazylice Franciszkańskiej w intencji zmarłych i żyjących więźniarek z obozu w Ravensbruck. Na uroczystości obecne były również więźniarki obozu w Ravensbruck  - Pani Kamila Janowicz-Sycz oraz Pani dr Wanda Półtawska, która objęła patronat nad konkursem.  Laureaci konkursu wraz z opiekunami i wszyscy zaproszeni goście wysłuchali wykładu dr Wandy Półtawskiej, którego ważnym elementem był motyw pamięci i tożsamości narodowej. Dr Półtawska starała się też przekazać młodym wartości, którymi powinni kierować się w życiu.

 

Obóz w Ravensbruck był głównym obozem kobiecym na terenie III Rzeszy (założony w 1938r. i działający do końca II wojny światowej) był również miejscem wyniszczającej niewolniczej pracy na  rzecz ówczesnych niemieckich firm przemysłowych. Obóz znany jest jednak przede wszystkim z przeprowadzanych w nim w czasie wojny zbrodniczych operacji pseudomedycznych, zarówno kostnych jak i mięśniowych, wykonywanych w dużej mierze na polskich więźniarkach, czego doświadczyła również dr Wanda Półtawska. W efekcie tych działań, te więźniarki które przeżyły piekło Ravensbruck pozostały na zawsze kalekami.

 Głównym celem konkursu realizowanego od kilku lat jest kształtowanie świadomości patriotycznej uczniów, a myślą przewodnią jest los polskich więźniarek w obozie koncentracyjnym w Ravensbruck. W tym roku do konkursu napłynęło ponad 200 prac z całej Polski.

III miejsce zajęła

Agnieszka Dragan uczennica z kl. 3a

organizator konkursu- Pani Joanna Sularz dyrektor Szkoły Podstawowej w Pińczycach, Pan Jacek Ślęczka Burmistrz Miasta i Gminy Koziegłowy, Pan Piotr Kołodziejczyk wicewojewoda śląski

  

Pierwszym i zazwyczaj podstawowym źródłem, z wielu prac naukowych poświęconych tej tematyce jest książka Pani Wandy Półtawskiej "I boję się snów", którą po zakończonej uroczystości autorka podpisywała. 

 opracowała: Agnieszka Bałaga