Papieskie Dni w Buskim Koperniku
Polsko! Wydałaś wielu mężnych synów, którzy oddali swoje życie za Twoją godność, wojowali orężnym mieczem, lecz jeden tylko na miejsce miecza postawił miłość.
To pielgrzym świata, rycerz w białej szacie - Jan Paweł II.
Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Dwadzieścia dwa lata później wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 1 listopada 1946 roku. Po nich wyjechał na studia do Rzymu. Od roku 1956 Karol Wojtyła wykładał etykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1958 roku został mianowany biskupem pomocniczym w Krakowie, zaś od 30 grudnia 1963 roku kierował metropolią krakowską.
JAN PAWEŁ II
W 1978 roku, podczas konklawe , 16 października, został wybrany papieżem. Przyjął imię Jan Paweł II. Jego pontyfikat trwał prawie 27 lat. Wybór Karola Wojtyły przyniósł szereg zmian w samym Kościele i w świecie. Wielu historyków podkreśla, że ten papież znacząco wpłynął zwłaszcza na wydarzenia w Europie Środkowo-Wschodniej. To po jego pielgrzymce do Polski w 1979 roku rozpoczął się proces przemian politycznych, które objęły połowę Europy.
Beatyfikacja i kanonizacja  
Zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Beatyfikacja Jana Pawła II odbyła się 1 maja 2011 roku. Kanonizowany został 27 kwietnia 2014 roku.

 

 Z racji 40 - lecia  wyboru na stolicę Piotrową Jana Pawła II   
w naszej szkole organizujemy dzień upamiętniający to tak ważne wydarzenie przez rozgrywki sportowe.  

Chętni do wzięcia udziału w meczu piłki siatkowej proszeni są o zgłaszanie się do Pana Pawła Karolczaka i Nauczycieli wychowania fizycznego. Mecz będzie rozgrywany miedzy klasami liceum a technikum dnia  18 października 2018 r
JAK ZOSTAĆ STYPENDYSTĄ?
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od 17 lat prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. W tym roku obejmiemy pomocą ponad 2000 osób z 40 diecezji Polski. 
Kto może otrzymać stypendium?
Uczniowie szkoły podstawowej po I semestrze 7 klasy, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.

  20.09.2018.    s. Chrystiana Budzyńska