"Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, 
                                                                                  tym bardziej jesteś spragniony..."

Stefan Żeromski

                     Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 

     Dnia 1 września 2014 roku o godzinie 830  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju miało miejsce oficjalnie rozpoczęcie  nowego roku szkolnego. Uroczystość została poprzedzona mszą św. w Kościele Niepokalanego Poczęcia NMP.

            

       Dyrektor szkoły Pan Andrzej Bilewski powitał Panią Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Renatę Krzemień, Grono Pedagogiczne oraz uczniów, a w szczególności uczniów klas pierwszych.

       Przedstawiono stypendystów Prezesa Rady Ministrów: Marcina Styrcza (5.64) kl. IV TE i Patrycję Antos (5.63) kl. III CLO.

 

       Pani Renata Krzemień wręczyła stypendium Starosty Buskiego, które otrzymały dwie uczennice: Marta Sanecka z kl. IV TG oraz Dominika Kornaś z kl. II BLO.

Dyrektor pogratulował wszystkim, którzy zdali egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Szczególnie absolwentom klasy IVe - tylko jedna osoba nie zdała i uczniom klasy IIg - tylko jedna osoba nie zdała.  

 

Do ZSP1 będzie uczęszczać 680 uczniów.
Do III LO 294 uczniów, Technikum Nr 1 - 300 uczniów i do ZSZ - 106 uczniów.

Dyrektor  przekazał uczniom oraz Gronu Pedagogicznemu życzenia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego od pani Małgorzaty Muzoł - Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

 

 

Dyrektor ZSP1

Andrzej Bilewski

 

Drodzy Uczniowie i Rodzice!
Życzę Wam, aby spotkanie ze szkołą było dla Was inspirującą przygodą, pełną dobrych wrażeń. Wierzę, że w naszej szkole znajdziecie wsparcie ze strony nauczycieli; spotkacie tu najlepszych powierników, mentorów, ludzi otwartych na współpracę. Prawdziwych przyjaciół, prawdziwych nauczycieli życia!
Koleżanki i Koledzy!
Życzę sukcesów i zadowolenia z pracy! Niech będzie ona dla Was pasją, którą będziecie mogli bez przeszkód realizować!