Dzień Wszystkich Świętych - 1 listopada 2015r.

1 listopada  w kościele katolickim obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten kojarzy się dla wielu z zapaleniem znicza, z odwiedzeniem grobu bliskich nam osób, dla innych z pzostawioną wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą. 

Zgodnie z wieloletnią tradycją w tym dniu harcerze biorą udział w kweście, podczas której zbierane są pieniądze na odnowę zabytkowych buskich grobów.

W tym dniu harcerki z naszej szkoły pod opieką Mirosławy Gajdy udały się na cmentarz,
gdzie postawiły kwiaty i zapaliły symboliczny "płomyk nadziei".

Gosia, Karolina i Patrycja zapaliły znicze na grobach powstańców, żołnierzy, nauczycieli
i innych osób zasłużonych dla Buska.

  

  Przewodniczący SU Edgar zapalił znicz na grobie Nauczycieli Tajnej Organizacji Nauczycielskiej
działającej w czasie II wojny światowej.