LEKCJA  Z POLICJANTEM

 W dniu 4 grudnia odbyło się spotkanie uczniów klas: Ie, Ig, IBLO z policjantem - funkcjonariuszem buskiej komendy policji, panem Tomaszem Piwowarskim,na temat przestępczości nieletnich i odpowiedzialności za popełniane czyny.

W trakcie wykładu i prezentacji młodzież dowiedziała się między innymi jaka jest odpowiedzialność osoby nieletniej, jaka jest różnica pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem a także poznała procedury postępowania z nieletnim.

     

Lekcje edukacji prawnej z policjantem przyczyniają się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród młodzieży.