Spotkanie z Panem Prezesem Banku Spółdzielczego w Połańcu


                      W dniach 16 i 17 lutego 2016r. naszą szkołę odwiedził  Prezes BS w Połańcu, Pan Stanisław Kotlarz.

Wizytę zaplanował i zrealizował Samorząd Uczniowski naszej szkoły.

W dniach poprzedzających przybycie naszego gościa odbyły się w wyznaczonych klasach spotkania informacyjne .

Na liście zagadnień o których chcieli porozmawiać uczniowie technikum znalazły się : cechy i predyspozycje dobrego pracownika bankowego, zasady pracy w banku, możliwość odbywania  praktyki.

Uczniowie liceum chcieli poznać ogólne zasady funkcjonowania banków, zasady powstawania banków i strukturę systemu bankowego w Polsce.
 

Miłego gościa powitali Pan Dyrektor oraz Przewodniczacy Samorządu Uczniowskiego.


Na wstępie Pan Prezes przedstawił krótką historię bankowości spółdzielczej , omówił strukturę systemu bankowego oraz przedstawił zasady funkcjonowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Uzupełnieniem wykładu były kroniki i monografie , które uczniowe z zainteresowaniem przeglądali.

Po zakończeniu wykładu młodzież pytała także o aktualne tematy związane z bankami, jak np: zasady tworzenia banków, oferta kredytów i lokat, problem upadłości banku, bezpieczeństwo systemu bankowego, sytuacja "frankowiczów", miejsce SKOK w systemie bankowym.

Nasz gość był mile zaskoczony merytorycznym przygotowaniem uczniów  do zagadnień  bankowości.

 Uczestnicy spotkań zgodnie przyznawali,że wiedza ,którą uzyskali  będzie wykorzystana podczas zajęć w szkole , podzielą się nią z innymi ,np. na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości. A na pewno będzie przydatna w dorosłym ,samodzielnym życiu i ułatwi poruszanie się w skomplikowanym świecie finansów.

                                                             Przygotowały: Agata Maj; Małgorzata Janus