Egzamin zawodowy 2016r.

Dnia 17.06.2016r uczniowie drugich klas Technikum Nr 1 oraz uczennice z III klas ZSZ Nr 1 przystąpili do praktycznej części egzaminu zawodowego.

 

Do pisemnej części egzaminu zawodowego podeszło 22 uczniów II klasy technikum ekonomicznego (Kwalifikacja A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji).

 

Do egzaminu zawodowego w części pisemnej w kwalifikacji T.06 Sporządzanie potraw i napojów  przystąpili uczniowie z klasy II  technikum żywienia i usług gastronomicznych.

 

Do egzaminu zawodowego sprzedawcy przystąpili pisząc kwalifikację A. 18.

 

  Do egzaminu  zawodowego, kwalifikacja T.11. planowanie i realizacja usług w recepcji przystąpili także uczniowie technikum hotelarskiego.

  Swoje "zdolności kulinarne" w praktycznej części egzaminu zawodowego  zaprezentowali uczniowie II G.