Konferencja "Nasza szkoła w środowisku"   

Dnia15.03.2016 roku odbyła się w naszej szkole konferencja naukowa  pt. „Nasza szkoła w środowisku”. Nadrzędną myślą konferencji był fakt wspólnego świętowania Jubileuszu 50-lecia szkoły jakie obchodzimy w tym roku szkolnym. Niewątpliwie było to inspirujące spotkanie. Goście zaproszeni na poszczególne części konferencji przekazali nam wiele interesujących informacji. W tym uroczystym dniu zaszczyciły swoją obecnością takie osoby jak: Pani Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju, dr Jan Telus - Rektor Staropolskiej Szkoły Wyższej  w Kielcach, Pani dr Grażyna Tatka z Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Pani mgr Marta Telus i mgr Sebastian Jabłoński ze Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, Pani Magdalena Kurpisz- Sowucka i Pani Joanna Król - Korepta z Powiatowego Urzędu Pracy w Busku Zdroju, dr Roman Duda znany farmaceuta oraz Olga Kryczka dietetyk z Hotelu Słoneczny Zdrój Medical SPA & Wellness.

Trzy części na jakie była podzielona konferencja miały za zadanie wskazać ponad 300 uczniom rolę, jaką pełni nasza szkoła w środowisku. Udzielić  rad dotyczących umiejętności  funkcjonowania w pozaszkolnym świecie, przyszłej pracy z uwzględnieniem  międzynarodowego rynku pracy. Podkreślić istotę  zasad żywienia, ich przestrzegania oraz działań prozdrowotnych dla osiągnięcia sukcesu zawodowego.

Konferencję prowadził Arkadiusz Lech z klasy 1A
Konferencję rozpoczął Dyrektor Szkoły Pan Andrzej Bilewski 


Następnie zabrała  głos Pani Renata Krzemień z Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Busku -Zdroju, życząc nam owocnej konferencji.
 


Pierwszy wykład został przeprowadzony przez Panią dr Grażynę Tatkę. Klasy licealne wysłuchały prelekcji pt. "Zawód ekonomista - studia, praca i co dalej?", na którym dowiedzieli się , że najważniejsze to żyć z pasją, systematycznie weryfikować wyznaczone przez siebie cele i wartości, nigdy nie poddawać się, a wówczas osoba po liceum może odnaleźć się i osiągnąć sukces w zawodzie ekonomicznym. 
 
Drugi wykład podczas I części konferencji został poprowadzony przez mgr Martę Telus. Temat: „Jak reklama oddziałuje na odbiorcę - wpływ reklamy na decyzje zakupowe” - prelegentka niczym profesjonalny sprzedawca najpierw przedstawiła ofertę edukacyjną Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, by następnie przekonać, że konsumenci wybierają te produkty i usługi, które lepiej zaspokajają ich potrzeby, nawet wtedy, gdy potrzeb tych sobie nie uświadamiają. Chcąc działać skutecznie w przyszłości jako przedsiębiorcy musimy poznać nie tylko potrzeby konsumentów, ale i zrozumieć ich istotę. 


Podczas drugiej części konferencji uczniowie technikum hotelarskiego i ekonomicznego dowiedzieli się "Jak osiągnąć sukces na międzynarodowym rynku pracy”. Pan Sebastian Jabłoński podzielił się doświadczeniami z wyjazdów studentów na praktyki do licznych krajów UE. Młodzież dowiedziała się, że Staropolska Wyższa Szkoła wspiera organizacyjnie i finansowo swoich studentów, co ułatwia im edukację,  a także przygotowuje do pracy zawodowej. Na koniec wykładu podkreślił, że organizowanie praktyk zagranicznych ma duże znaczenie przy nabywaniu umiejętności posługiwania się językiem angielskim, jako niezwykle ważnej umiejętności, szczególnie dla hotelarzy, często będącej przepustką do osiągnięcia sukcesu.  

Wykłady Pani Marty Telus i Pana Sebastiana Jabłońskiego podsumował Rektor Staropolskiej Szkoły Wyższej w  Kielcach dr Jan Telus. Pan Dyrektor Andrzej Bilewski mocnym uściskiem dłoni podziękował za przyjęcie zaproszenia na konferencję i dotychczasową współpracę w zakresie wspólnej organizacji praktyk uczniowskich. 


Również współorganizatorka konferencji Iwona Kąkol podziękowała serdecznie

Pani dr Grażynie Tatce oraz Panu dr Janowi Telusowi za udział w konferencji. 

 

  
Zwieńczeniem drugiej części konferencji był wykład dotyczący „Sytuacji na rynku pracy w powiecie buskim – pracy, kierunkach i perspektywach ”. Panie z Powiatowego Urzędu Pracy porównały bezrobocie w powiecie buskim na tle innych powiatów w województwie, przekazały odpowiednie wskazówki, kiedy można szukać pracy i jak ją znaleźć. Jakie są najczęściej popełniane błędy podczas rozmów kwalifikacyjnych, oraz co najważniejsze - wskazały "złoty środek" na osiągnięcie sukcesu na rynku pracy.  

  
Przyszli technicy gastronomii i klasy licealne o profilu biologiczno-sportowym wysłuchały niezwykle interesujących wykładów dotyczących żywienia. Pierwszy wykład dr Romana Dudy autora licznych  i niepowtarzalnych produktów opracowanych na bazie siarki i borowiny dotyczył „Wpływu żywienia na zakwaszenie organizmu”. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się jak dzisiejsze żywienie, produkty jakie spożywamy wpływają na zakwaszenie organizmu. Niezmiernie ważne były tu słowa Pana doktora - ”Nie dbajmy o przewlekle choroby, same przyjdą…dbajmy o przewlekłe zdrowie. Niestety, ale od najmłodszych lat każdy przyczynia się to tego jak w późniejszych latach będzie wyglądał jego organizm, jakie choroby go zaatakują". Zwrócił uwagę na powszechną obecnie otyłość wśród dzieci i młodzieży oraz powody takiego stanu rzeczy. 


Kolejny, ostatni wykład mgr Olgi Korczak dietetyka z hotelu Słoneczny - Zdrój uzupełnił poprzedni wskazując na „Najczęściej popełniane błędy żywieniowe”. Uczniowie dowiedzieli się na czym polega racjonalne odżywianie, jakie zmiany w ostatnim czasie zostały wprowadzone w piramidzie żywienia, jakie są najważniejsze zasady zdrowego żywienia oraz najczęściej popełniane błędy w dobieraniu składników do poszczególnych posiłków.
 


Organizatorki (R. Sowińska, I. Kąkol) podziękowały prelegentom pamiątkowymi dyplomami, upominkami związanymi ze szkołą oraz ozdobami świątecznymi autorstwa Klaudii Chroboczek z klasy 2H.
Niezawodne podczas konferencji okazały się Klaudia Chroboczek i Klaudia Zdziebko z klasy 2H oraz Arkadiusz Lech z klasy 1A w roli prowadzącego, którym organizatorzy dziękowali za bezcenną pomoc i zaangażowanie.