Podsumowanie warsztatów
 
"KONIEC. POCZĄTEK"

4 marca 2016 roku w godzinach 9.20 - 12.05 w sali nr 2 odbędzie się podsumowanie warsztatów historyczno-dziennikarskich "KONIEC. POCZĄTEK" połączone ze spotkaniem z Panem Andrzejem Białkiem reprezentującym Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach.

                       Tematyka:
- wielokulturowa historia Kielc związana z historią żydowskich mieszkańców miasta oraz okolic;
- holocaust;
- formy przeciwdziałania wszelkim formom antysemityzmu, ksenofobii oraz innym postawom godzącym w godność człowieka. 

Zapraszamy zainteresowanych uczniów należących  do szkolnego koła historycznego.
                                                                                  kl. II A oraz opiekunki H. Szczepanik-Woźniak, I. Kasperek

Chodzi „tylko” o naprawianie świata...