SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM 

W dniu 19 listopada odbyło się spotkanie uczniów klas: IIBLO, IIe, IIIw i IIIg z psychologiem, pracownikiem PCPR, panią Dorotą Kurecką na temat wpływu środków psychoaktywnych na zdrowie młodzieży w okresie dojrzewania.

Psycholog omówiła charakterystyczne dla okresu dojrzewania fizjologiczne przemiany organizmu oraz ich konsekwencje w sferze emocji i obrazu własnej osoby.

   

Podkreśliła znaczenie rodziny  i grupy rówieśniczej w życiu młodego człowieka oraz zwróciła uwagę na skutki używania substancji psychoaktywnych w okresie dorastania.